Hlavní stránka Projekty

Projekt Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která osmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Každodenní čtení dítěti pro radost (od narození i do 15 let) je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čtemerozvíjíme tak jeho znalostipředstavivostrozšiřujeme slovní zásobu,vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.

Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst". Hlavní motto zní: "Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!"

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Co přináší pravidelné čtení dětem:

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému;
 • rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění a trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor a je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • umožňuje únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • podporuje získávání vědomostí po celý další život.